Red Nostocales


Karakteristike: Trihomi predstavnika reda Nostocales su uvek izgrađeni od jednog niza ćelija. Ćelije se uvek dele u jednom pravcu – poprečno u odnosu na uzdužnu osu trihoma. Samo u retkim slučajevima kao stadijum u razvoju, kod nekih predstavnika može da dođe i do uzdužne deobe ćelija i obrazovanja trihoma čiji je jedan deo izgrađen od dva niza ćelija. Pored vegetativnih ćelija, u građi trihoma obično učestvuju i heterociste ili akineti ili i heterociste i akineti. Trihomi nisu granati ili je grananje prividno. Kod velikog broja predstavnika trihomi nisu diferencirani na osnovu i vrh, dok je kod nekih predstavnika ova diferencijacija jasno izražena. Otuda se često red deli na dva podreda – Symmetreae i Asymmetreae. Rast trihoma je vršni ili interkalarni. Kod nekih predstavnika sara je dobro razvijena, dok se kod drugih u vodi rasplinjava i nije uočljiva. Kod predstavnika koji imaju saru, u njoj se najčešće nalazi jedan trihom, ređe mali broj trihoma.
Klasifikacija: U okviru reda Nostocales se izdvajaju sledeće familije: