Rod Microcrocis

Predstavnici roda Microcrocis imaju sluzave, pločaste, jednoslojne, slobodno živeće kolonije. Najčešće su mikroskopskih, a ređe makroskopskih dimenzija. Kolonije makroskopskih dimenzija se često sastoje od više manjih kolonija unutar generalne kolonije. U mlađim stadijumima razvića ćelije su često pravilno raspoređene u nizove, a kasnije dolazi do deformisanja ovih nizova u nepravilno uređenu koloniju. Unutar kolonije ćelije su postavljene pod pravim uglom u odnosu na pljosnati oblik kolonije. Zbog ovakvog rasporeda ćelija u koloniji, pri posmatranju na mikroskopu vide se vršni krajevi ćelija koji su okrugli. Ovo je značajan taksonomski i determinacijski karakter jer se na osnovu njega jasno razlikuje od sličnog roda Coccopedia. Površina kolonije je ravna ili talasasta. Sluz kolonije je bezbojna i homogena. Ćelije vrsta roda Microcrocis su elipsoidne do cilindrične. Obično su u mlađim fazama životnog ciklusa elipsoidne, a kasnije se izdužuju i zadobijaju cilindričan izgled. Krajevi ćelija kod svih vrsta su zaobljeni, a sasvim retko se u nekim fazama životnog ciklusa javljaju ćelije koje nemaju zaobljene krajeve. Ne poseduju sluzne omotače. Ultrastruktura ćelija ovog roda je gotovo nepoznata. Najbolje je proučena vrsta M. geminata u čijem su protoplastu uočeni talasasti tilakoidi raspoređeni ravnomerno po ćeliji. Vrste roda Microcrocis naseljavaju male stajaće i sporotekuće vode, ali i vodene basene sa dobro razvijenom vaskularnom florom i krupnim algama koje se razvijaju na peščanoj podlozi. Slatkovodni predstavnici su daleko brojniji, dok slanu i slankastu vodu naseljavaju samo dve do sada poznate vrste koje su pronađene u priobalnom delu mora i rečnim estuarima (M. sabulicola i M. marina). Najveći broj do sada poznatih vrsta ovog roda naseljava područja severne umerene zone, a ponajviše Evropu i Severnu Ameriku, dok je u tropima opisan mali broj vrsta.