Rod Phormidium

Zahvaljujući sposobnosti filamenata da se pomoću svojih sara međusobno slepljuju, vrste roda Phormidium se najčešće udružuju u sluzave, kožaste opne rasprostrte po podlozi. Ređe se dešava da se filamenti udružuju u snopiće. Ponekad su nastali snopići samo jednim krajem utvrđeni za podlogu, dok ostatak snopića slobodno pliva u vodi, pa tako nastaju sitne žbunolike tvorevine. Katkada nastali snopići uopšte nisu pričvršćeni za podlogu, već žive slobodno u vodi ili plutaju na njenoj površini. Retko se filamenti javljaju pojedinačno. Filamenti predstavnika roda Phormidium su dugi, cilindrični, najčešće pravi. Međutim, ponekada dolazi do njihovog iskrivljenja ili spiralizacije i to najčešće samo na krajevima, a sasvim retko celom svojom dužinom. Oko trihoma se razvija sara u obliku manje ili više mekog i tankog sloja sluznog omotača. Sara je najčešće retko uočljiva, jer se rasplinjava u vodi. Predstavnici ovog roda imaju sposobnost kretanja puzanjem ili rotiranjem unutar i izvan sluznog omotača. Tilakoidi su najčešće radijalno raspoređeni u hromoplazmi vegetativnih ćelija. Gasne vakuole nisu prisutne u vegetativnim ćelijama. Apikalne ćelije trihoma su najčešće uže i zaobljenije od ostalih vegetativnih trihoma i često imaju kaliptru. Predstavnici roda Phormidium su široko rasprostranjeni po svetu i naseljavaju stajaće i tekuće slatke i slane vode, zatim vlažno zemljište, vlažne stene, zidove, blato i slično. Mnoge vrste naseljavaju i ekstremnija staništa poput termalnih izvora, zaslanjenih zemljišta, arktičkih voda, smrznutih jezera i potoka i druga. Vrsta Phormidium corallyticum se udružuje u patogene mikrobiološke zajednice koje prete da unište pojedine koralne grebene. Ovo se dešava usled velike proizvodnje sulfida od strane ovih mikroorganizama i samim tim stvaranje anaerobne sredine koja dovodi do izumiranja korala. Ovaj "crni pojas bolesti" se svakodnevno približava koralnim grebenima za nekoliko milimetara. Vrsta Phormidium fragile naseljava okolinu aktivnog vulkana Mount Erebus gde temperatura doseže 60 stepeni celzijusa. Pojedine vrste podnose veoma dugotrajne suše.