Familija Spironucleinae

Ova familija obuhvata samo rod Spironucleus sa dvanaest vrsta:
1. Vrsta Spironucleus anguillae
2. Vrsta Spironucleus barkhanus
3. Vrsta Spironucleus columbae
4. Vrsta Spironucleus elegans
5. Vrsta Spironucleus meleagridis
6. Vrsta Spironucleus mobilis
7. Vrsta Spironucleus muris
8. Vrsta Spironucleus phycidis
9. Vrsta Spironucleus salmonicida
10. Vrsta Spironucleus salpae
11. Vrsta Spironucleus torosa
12. Vrsta Spironucleus vortens