Razdeo Nematomorpha

U okviru ovog razdela se nalazi oko 330 vrsta koje kao adulti žive slobodno u vodi ili vlažnoj zemlji, a kao larve parazitski u telu zglavkara. Većina vrsta naseljava slatke vode, a samo mali broj vrsta je nalaženo u morskim ekosistemima. Telo odreslih jedinki je cilindrično, veoma usko, najčešće prečnika oko 1 milimetar i dugo od nekoliko centimetara do 1,5 metar. Na prednjem delu tela se razlikuje beličasta zona koja se naziva kalota. U centru kalote se nalazi usni otvor, a iza nje se nalazi pigmentni prsten koji je najčešće crn. Ostatak tela je različito obojen. Analni otvor se nalazi na zadnjem delu tela koji je režnjevit. Na površini tela se nalazi višeslojna kutikula koju luči epidermis. Zahvaljujući muskulaturi i pseudocelomskoj tečnosti ovi organizmi se kreću zmijolikim pokretima. Pseudocelom je prilično redukovan i njegovo mesto zauzima parenhim. Kod odraslih jedinki crevni sistem je potpuno nefunkcionalan jer se ne hrane. Nervni sistem je vrpčast, a polni gonohoristički. U okviru razdela Nematomorpha se razlikuju dve klase: