Klasa Anthozoa

Predstavnici ove klase žarnjaka naseljavaju samo morske ekosisteme. Imaju samo polipoidnu formu, solitarnu ili kolonijalnu, koja na prvi pogled liči na cvet. Telo im je cilindričnog oblika, radijalne simetrije sa naznakama bilateralne. Usnim otvor je u obliku pukotine oko koje se nalazi venac pipaka. Smešten na slobodnom kraju i nastavlja se na gastrovaskularnu duplju. Mezogleja je dosta složena, a u njenoj izgradnji učestvuje veliki broj ćelija. Ždrelo se diferencira kao invaginacija telesnog zida u gastrovaskularnu duplju. Kod najvećeg broja predstavnika je diferenciran spoljašnji i unutrašnji skelet. Vrste koje solitarno žive nemaju skelet. Skelet je najčešće izgrađen od kalcijum-karbonata, a u manjem broju slučajeva od rožne materije. Pojedini korali u skeletu sadrže prilične količine joda. U okviru klase se izdvajaju dve podklase:
1. Podklasa Octocorallia
2. Podklasa Hexacorallia