Domen Viruses

Karakteristike: Predstavnici ovog domena su najmanja i najjednostavnije građena živa bića. Njihova jednostavnost se ogleda u nećelijskoj građi. Naime, to su jedini organizmi koji se ne sastoje iz ćelija. Njih u velikom broju slučajeva čine samo dve komponente – proteinski omotač i nasledni materijal. Dimenzije im se kreću od 15 nanometara pa do nekoliko stotina nanometara. Samo najveći virusi dostižu dimenzije najmanjih ćelija. Prema tome da li nasledni materijal čini molekul DNK ili RNK razlikujemo dve velike grupe. Molekul nukleinskih kiselina može biti jednostruk i dvostruk, a takođe se razlikuju i linijski, odnosno kružni molekuli. Pojedini predstavnici pored nukleinske kiseline sadrže i jedan ili nekoliko enzima. Njihovi enzimi imaju dvojaku ulogu – jedni služe da bi napali ćeliju domaćina, a drugi su neophodne komponente u procesu udvajanja nukleinske kiseline.
Klasifikacija: U okviru ovog domena možemo razlikovati tri carstva:
1. Carstvo Virusae