Familija Solanaceae


Familija pomoćnica (Solanaceae) obuhvata između 90 i 100 rodova u okviru kojih se nalazi oko 2700 vrsta. Predstavnici ove familije su rasprostranjeni u tropskim, suptropskim i umerenim regionima Evrope, Azije i Amerike. Centar njihovog rasprostranjenja se nalazi u centralnoj i južnoj Americi.
Predstavnici familije Solanaceae su najčešće jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje zeljaste biljke, a izuzetno retko su žbunaste i drvenaste vrste. Manji broj vrsta pripada kategoriji lijana. Za ove biljke je karakteristično simpodijalno grananje. Poznati su predstavnici iz kategorije spifita, a ponekada na stabljikama poseduju trnove. Listovi su naizmenično raspoređeni ili u cvetnom regionu naspramni. Obod lisne ploče je ceo, a zalisci nisu prisutni pri osnovi lista. Sudovni snopići kod vrsta familije pomoćnica su bikolateralnog tipa. Takođe su česte glavičaste dlake na vegetativnim organima, a u unutrašnjosti organa se nalaze veće ili manje količine jedinjenja iz kategorije alkaloida.
U Americi se nalazi najveći broj vrsta ove familije, a oko 40 rodova predstavlja endemite ovog regiona. Većinom naseljavaju tropske i suptropske predele, a manji broj vrsta se prilagodio i umerenoj klimi. Na Balkanskom poluostrvu zastupljeno je devet rodova i sa 18 vrsta. Zbog prisustva alkaloida pojedini predstavnici se koriste u medicini i farmaciji (velebilje, bunika). Mnoge se gaje kao značajne povrtarske biljke (paprika, paradajz, krompir, patlidžan), industrijske biljke (duvan) i ukrasne (petunija). Veliki broj vrsta familije Solanaceae pripadaju kategorijama korovskih i ruderalnih biljaka.