Razdeo Echiura

Ovaj razdeo obuhvata mali broj vrsta koje naseljavaju morsko dno. Telo im je crvoliko, nesegmentisano i bez nastavaka, a pretpostavlja se da su njihovi preci imali nastavke u vidu parapodija i heta, ali su usled zarivajućeg i skrivenog načina života iščezli. Telesni zid je izgrađen od kutikule i epidermisa. Crevni sistem je euproktan i ima oblik jako izuvijane cevi, tako da je dužina creva kod nekih vrsta desetak puta veća od dužine tela. Respiratorni sistem nije diferenciran. Krvni sistem je zatvorenog tipa i dobro je razvijen. Ekskretornu funkciju vrše analni meškovi. Na njima se nalaze levkasta proširenja za koja se smatra da su homologa nefrostomima metanefridija kod člankovitih crva. Pored ovih struktura ekskreciju obavljaju i metanefridije koje nefromiksijom predstavljaju i odvode polnih ćelija pa se označavaju kao polne metanefridije. Nervni sistem je skoro vrpčast i građen od okoloždrelnog nervnog prstena na koji se unazad nastavlja trbušna vrpca. Polni sistem je gonohoristički. Razdeo Echiura obuhvata tri reda:
1. Red Echiuroinea
2. Red Xenopneusta
3. Red Heteromyota