Vrsta Holcus lanatus

Pahuljasta medunika je biljka iz familije trava koja je još poznata i pod narodnim imenom vunasta medunika. Njen latinski naziv jeHolcus lanatus. Stoka je jede samo u ranim fazama razvića i to samo ukoliko nema boljeg izbora, a potpuno je neupotrebljiva u kasnijim fazama jer brzo otvrdne, pa kažemo da je slabe krmne vrednosti. Pripada kategoriji medonosnih biljaka, a u hortikulturi se gaji zbog dekorativnih svojstava. Vunasta medunika ima žiličast rizom. Stabljika je visoka između 30 i 100 centimetara, uspravna je ili ustajuća, na svim delovima je gola, sa izuzetkom kolenaca koja su dlakava. Listovi su široki između 4 i 8 centimetara, dlakavi. Ligula je usečena i duga do 2 milimetra. Lisni rukavac je najčešće go, dok se u nekim slučajevima samo kod srednjih i donjih listova nalaze dlake. Metlica je izdužena i duga oko 10 centimetara. Grančice metlice su dlakave, a ona je osrednje gusta. Klasići su izgrađeni od 2 ili 3 cveta, a dužina im se kreće od 3 do 6 milimetara. Obično su beličasto zelenkaste, a ređe žućkaste ili ružičaste boje. Pleve su duge 5-6 milimetara, zašiljene i samo po leđnom nervu i po obodu su trepljasto dlakave. Os donje plevice svih muških cvetova je kukasto savijena. Lodikule su oko dva puta duže od plodnika hermafroditnih cvetova. Cvetovi poseduju dva žiga koji su perasto deljeni. Krupa je 1-2 milimetra duga i pri osnovi dlakava. Diploidan broj hromozoma ove vrste je 14. Vunasta medunika je rasprostranjena u Evropi, Aziji, severnom delu Afrike, Severnoj Americi i na Kanarskim ostrvima. Pripada subatlantsko-submediteranskom flornom elementu. Brojne populacije ove vrste nalaze optimalne uslove života na dubokim, najčešće oglejenim zemljištima. Izrazita je heliofita. Na staništima vunaste medunike srednje godišnje temperature variraju između 8 i 12˚C. Po pravilu se apsolutne minimalne temperature ne spuštaju ispod -20˚C, dok se apsolutne maksimalne ne dižu izmad 30˚C. Na staništima većine populacija srednja godišnja relativna vlažnost vazduha varira između 70 i 90%. Cveta u junu i julu.