Familija Microchaetaceae

Karakteristike: Trihomi predstavnika familije Microchaetaceae su izgrađeni od jednog niza ćelija. Celom svojom dužinom su jednake širine ili su diferencirani na osnovu i vrh. Na vrhovima su prošireni ili suženi. Čak i kada su na vrhovima suženi ne završavaju se dlakama. Obično nisu granati, a kada se i javlja grananje ono je prividno. Uvek su obavijeni sarom koja može da obavija jedan ili više trihoma. Heterociste su interkalarne ili bazalne. Razmnožavanje se vrši hormogonijama, a obrazuju se i trajne spore. U okviru familije se razlikuju dve subfamilije sa više rodova.
Klasifikacija: U okviru ove familije se nalaze sledeći rodovi:
1. Rod Camptylonemopsis
2. Rod Fortiea
3. Rod Microchaete
4. Rod Coleodesmiopsis
5. Rod Coleodesmium
6. Rod Hassallia
7. Rod Petalonema
8. Rod Tolypothrix