Rod Anabaena

Filamenti vrsta roda Anabaena su pojedinačni ili ujedinjeni u meke, sluzave grupacije u obliku pihtijastih parčića (subgenus Dolichospermum)ili mekih, kožastih opni nepravilnog oblika rasprostrtih po podlozi (subgenus Anabaena). Trihomi kod predstavnika ovog roda su pravi ili na različite načine izuvijani, a ponekad spiralno uvijeni. Najčešće su celom svojom dužinom jednake širine, a ređe su na krajevima slabo suženi. Sara je bezbojna, nežna, rasplinjava se u vodi te je često slabo uočljiva. Heterociste su sferične, široko ovalne ili valjkaste, ponekad izdužene. Obično su malo veće od vegetativnih ćelija. Po pravilu su interkalarne, a na krajevima trihoma se mogu naći samo prilikom raskidanja filamenta. Obično se u jednom trihomu nalaze 3 do 9 heterocista, a retko više. Spore su sferične, ovalne ili valjkaste. Najčešće su pojedinačne mada se mogu naći i u nizovima. Obično se nalaze uz heterociste, a ređe su udaljene od njih. Vegetativne ćelije su cilindrične, u obliku bureta ili loptaste, svetloplavo-zelene ili maslinasto zelene boje. Dužina ćelija može biti kraća ili duža od njihove širine. Vegetativne ćelije predstavnika podroda Dolichospermum sadrže gasne vakuole, dok predstavnici podroda Anabaena ne poseduju gasne vakuole, ali im je često sadržaj ćelije granuliran. Terminalne ćelije ne sadrže vakuole, ponekad su blago konusno izdužene na vrhu su konusno zaobljene ili loptaste. Većina predstavnika ovog roda naseljava plankton slatkih stajaćih vode u kojima često izazivaju cvetanje vode. Vrste koje ne naseljavaju plankton obično žive u jezerima, ribnjacima i tresetnim blatima. Manji broj vrsta živi izvan vode, a ponajviše vlažna zemljišta. Manji broj predstavnika naseljava termalne izvore ili živi epifitno. Nekoliko vrsta je pronađeno u bentosu slanih voda. Mnoge vrste imaju ograničeno rasprostranjenje, ali generalno gledano rod Anabaena je ima kosmopolitsko rasprostranjenje.