Podcarstvo Alveolata

Karakteristike: Zajednička karakteristika svih predstavnika ove grupe je prisustvo kortikalnih alveola. To spljoštene kesice smeštene ispod ćelijske membrane gde tvore kontinuirani sloj. U površinskim slojevima citoplazme poseduju trihociste. Mitohondrijske kriste su cevaste. Bičevi ili cilije imaju različite strukture. Mitoza je zatvorenog tipa. Razdeli Dinophyta i Apicomlexa su u najbližim filogenetskim vezama. Do ovog zaključka se došlo zbog toga što poseduju plastide i grupacije mikrotubula na jednom kraju ćelije.
Klasifikacija: U okviru ovog podcarstva možemo razlikovati sledeće razdele:
1. Razdeo Ciliophora
2. Razdeo Apicomplexa
3. Razdeo Dinophyta
4. Razdeo Colpodellida
5. Razdeo Chromerida
6. Razdeo Perkinsida
7. Razdeo Colponemida