Red Oscillatoriales

Karakteristike: Red Oscillatoriales je predstavljen višećelijskim končastim vrstama razdela Cyanoprocaryota. Ćelije u koncu su najčešće međusobno tesno povezane preko plazmadezmi. Ćelije obrazuju niz koji se naziva trihom i on može biti veoma različitog izgleda i predstavlja značajan sistematski karakter. Trihomi su po pravilu slobodni, a samo retko srastaju svojim bočnim stranama, a ponekad, najčešće na podlozi, obrazuju grupacije različitog oblika. Trihomi mogu da budu obavijeni sluznim omotačem, odnosno sarom, a mogu i da budu bez njega. Sara predstavlja dosta značajan sistematski karakter, ali je dosta nestabilan i promenljiv. Kada je trihom obavijen sarom, takav niz nazivamo filament. Trihomi predstavnika reda Oscillatoriales su homocitni, tj. sastoje se samo iz vegetativnih ćelija. Obično nisu granati, a ukoliko dolazi do grananja ono je najčešće prividno, a retko pravo. Trihomi su simetrični, tj. celom svojom dužinom jednake su širine, ili se simetrično sužavaju, odnosno proširuju na oba svoja kraja. Ređe su trihomi asimetrični, tj. sužavaju se od osnove ka vrhu i obično se tada na vrhu završavaju dlakom. Red Oscillatoriales obuhvata najjednostavnije višećelijske predstavnike razdela Cyanoprocaryota. Sve ćelije trihoma imaju isti oblik, građu i funkciju (sa izuzetkom vršnih ćelija) i sposobne su da se dele. Vršne ćelije trihoma najčešće se manje ili više razlikuju po obliku, često i građi, od ostalih ćelija trihoma i imaju taksonomski značaj. Razmnožavanje se vrši obrazovanjem hormogonija.
Klasifikacija: Ovde će biti prikazani najpoznatiji rodovi:
1. Rod Pseudanabaena
3. Rod Spirulina
5. Rod Trichodesmium
6. Rod Lyngbya
7. Rod Oscillatoria