Carstvo Apusozoa

U okviru ovog carstva se nalazi oko 20 vrsta svrstanih u šest rodova. Veličine su obično između 5 i 20 mikrometara. To su zagonetni biflagelatni jednoćelijski organizmi koji se karakterišu prisustvom organske teke oko baze prednjeg biča. Ćelije na dorzalnoj strani imaju organsku teku, ali ona odsustvuje na ventralnoj strani sa koje polaze pseudopodije. Bičevi su heterodinamični. Mitohondrije poseduju pločaste ili tubularne kriste. U protoplastu se nalazi jedno jedro, a hromoplasti nisu prisutni. Ovi organimi su slobodnoživeći i hrane se bakterijama. Iako je poznat mali broj vrsta, izgleda da su prisutne u velikom broju slatkovodnih i morskih ekosistema. Čak se javljaju u biocenozama hidrotermalnih izvora na velikim dubinama mora i okeana. U okviru ovog carstva se razlikuju tri reda:
1. Red Apusomonadida
2. Red Ancyromonadida
3. Red Hemimastigida