Carstvo Rhizaria

Carstvo Rhizaria obuhvata veliki broj vrsta. To su jednoćelijski organizmi sa složenom citološkom organizacijom. Prema morfološkom izgledu se dosta razlikuju, ali je najveći broj vrsta ameboidnog izgleda i kreće se pomoću filopodija, retikulopodija ili lobopodija. Mnoge vrste oko protoplazme formiraju kućice koje jako variraju po obliku i hemijskom sastavu i mogu biti znatno složene strukture. Zbog svojih čvrstih ljušturica, veliki broj vrsta je poznato u obliku mikrofosila. Gotovo svi predstavnici poseduju mitohondrije sa tubularnim kristama. Većina savremenih autora smatra da je grupa Rhizaria monofiletska. Ovo carstvo možemo podeliti na tri podcarstva: