Carstvo Choanozoa

Ovo carstvo obuhvata oko 150 vrsta. Mnogi autori smatraju da je ovo polifiletska klada. Međutim, pošto još uvek nije dobro proučena citološka organizacija i genetička struktura predstavnika razdela Filasterea i Corallochytrea, ne možemo sporiti njihove filogenetske veze sa razdelom Choanoflagellatea. To su jednoćelijski ili kolonijalni organizmi koji se kreću pomoću jednog biča. Mitohondrije se karakterišu pločastim kristama. Uglavnom se hrane fagotrofno, ali manji broj vrsta poseduje zelene hromoplaste pomoću kojih vrše fotosintezu. U protoplastu se nalazi jedno jedro. Svi predstavnici su slobodnoživeći i naseljavaju slatkovodne i morske ekosisteme. Carstvo možemo podeliti na tri razdela:
1. Razdeo Choanoflagellatea
2. Razdeo Filasterea
3. Razdeo Corallochytrea