Carstvo Mesomycetozoa

Ovu grupu je 1996. godine u literaturu uvela grupa kanadskih biologa. Nemaju veliki broj zajedničkih karakteristika. Žive kao paraziti u telu riba, ptica, sisara i rakova. Mitohondrije se karakterišu pločastim ili cevastim kristama. Predstavnici ovog carstva su u ranijim klasifikacijama grupisani u praživotinje, alge i gljive. Međutim, novija istraživanja su pokazala da je ovo koherentna grupa srodna sa ostalim predstavnicima poddomena Unikonta. Carstvo Mesomycetozoa možemo podeliti na dva razdela:
1. Razdeo Dermocystida
2. Razdeo Ichthyophonida