Familija Voltziaceae

Pretpostavlja se da su predstavnici ove familije neposredno proizašli od predstavnika familije Lebachiaceae. To su bile drvenaste biljke sa spiralno raspoređenim bočnim granama. Listovi su gusto pokrivali grane i po obliku su bili vrlo različiti. Ženske šišarke su bile izgrađene od mnogobrojnih zaštitnih ljuspi koje su spiralno raspoređene na osovini. U pazuhu ljuspi nalazio se kratak izdanak dorziventralne simetrije, koji se sastojao iz 5-6 slobodnih ili više-manje sraslih listića ljuspastog oblika. U okviru ove familije se nalazi nekoliko rodova:
1. Rod Pseudovoltzia
2. Rod Ullmannia
3. Rod Glyptolepis
4. Rod Voltzia