Familija Lebachiaceae

Predstavnici ove familije su u donjem karbonu i donjem permu živeli na kopnu severne hemisfere. To su bile drvenaste vrste sa tankim stablima koja su se granala monopodijalno. Bočne grane su pravile prividne pršljenove, a završne su poređane u dva reda u jednoj ravni. Listovi su spiralno raspoređeni i razlikovala su se dva tipa listova. Šišarke su bile terminalno postavljene. Predstavnici ove familije se ističu primitivno građenom ženskom šišarkom. U okviru ove familije se razlikuje više rodova:
1. Rod Lebachia
2. Rod Ernestiodendron
3. Rod Walchia
4. Rod Walchiostrobus