Klasa Seisonidea

U okviru ove klase se nalaze morski predstavnici razdela Rotifera. Žive ektokomensalski na škrgama rakova iz roda Nebalia. Do sada su vrste ove klase pronađene samo u vodama evropskih mora. Telo je crvolikog oblika i karakteriše se slabo izraženim glavenim regionom. Na nogama nisu diferencirani prsti, a rotatorni aparat je slabo razvijen. Predstavnici ove klase imaju skoro identične muške i ženske jedinke. Ženke u polnom sistemu nemaju žumančišne žlezde, a mužjaci su nešto sitniji i imaju parne testise. Vrste ove grupe se smatraju najprimitivnijim predstavnicima razdela Rotifera. Klasa obuhvata samo rod Seison sa tri vrste:
1. Vrsta Seison nebaliae
2. Vrsta Seison annulatus
3. Vrsta Seison africanus