Razdeo Tubulinea

Ovaj razdeo obuhvata vrste koje tokom kretanja imaju izduženo-valjkasti oblik ili formiraju brojne valjkaste pseudopodije. Svaka od ovih valjkastih tvorevina napreduje pokretima samo centralnog toka citoplazme. Citoplazma ima granularan izgled, a subpseudopodije ne postoje. Na površini pojedinih vrsta se nalazi ljušturica. Ukoliko su prisutne citoplazmatične mikrotubule ne formiraju snopove. Klasa se deli na tri reda:
1. Red Tubulinida
2. Red Leptomyxida
3. Red Arcellinida