Klasa Turbellaria

Ova klasa pljosnatih crva obuhvata slobodnoživeće predstavnike koji naseljavaju hladne, čiste vode kao što su izvori, bunari, potoci. Preko dana se kriju ispod vodenih biljaka i kamenja. Svojom trbušnom stranom puze po podlozi. Telo im je pokriveno trepljastim epitelom. Ispod epitela se nalazi dobro razvijena muskulatura u vidu kružnih, uzdužnih i dijagonalnih slojeva mišićnih vlakana, a prostor između mišića i unutrašnjih organa je ispunjen parenhimom. Na prednjem kraju tela se nalazi diferenciran glaveni region koji nosi dve očne mrlje. Usta se nalaze na trbušnoj strani, a hrane se raznim sitnim životinjama i detritusom životinjskog porekla. Crevni sistem je aproktan. Varenje je uglavnom intracelularno u vakuolama ćelija koje oblažu crevo. Razmnožavaju se polnim i bespolnim putem. Polni sistem je hermafroditan. Bespolno razmnožavanje se vrši poprečnom deobom tela, pri čemu se kontrakcijama mišića telo podeli na prednju i zadnju polovinu. Svaka polovina zatim regeneracijom izgrađuje deo tela koji nedostaje. U okviru klase Turbellaria se izdvajaju sledeći redovi:
1. Red Macrostomorpha
2. Red Catenulida
3. Red Polycladida
4. Red Prolecithophora
5. Red Lecithoepitheliata
6. Red Neorabdocoela
7. Red Temnocephalida
8. Red Proseriata
9. Red Tricladida