Klasa Trematoda

Karakteristike: Klasa metilja predstavlja grupu parazitskih pljosnatih crva koji žive kao ektoparaziti i endoparaziti beskičmenjaka i hordata, a među njima brojnih domaćih životinja i čoveka. Do danas je poznato oko 24000 vrsta metilja. Telo metilja je listolikog oblika i pokriveno je dobro razvijenom kutikulom. Obično oko usta imaju jednu pijavku i jednu ili više pijavki na površini trbuha. Ispod telesnog zida se nalazi tanak sloj parenhima koji je izgrađen od poligonalnih mezenhimskih ćelija. U parenhimu se deponuju znatne količine glikogena čijim razlaganjem se obezbeđuje energija jer većina živi u skoro anaerobnim uslovima. Na prednjem kraju tela imaju usta koja vode u muskulozno ždrelo pomoću kojeg usisavaju hranu koja se sastoji od tkiva i telesnih tečnosti domaćina. Metilji nemaju posebno diferenciran respiratorni sistem. Ekskretorni sistem je protonefridijalan, a nervni sistem je vrpčast. Polni sistem je kod većine hermafroditan i složen, a samo kod malog broja vrsta je gonohoristički.
Klasifikacija: Klasu Trematoda možemo podeliti na dve podklase:
1. Podklasa Aspidogastrea
2. Podklasa Digenea