Podrazdeo Crustacea

Podrazdeo rakova obuhvata veoma različite zglavkare koji obično naseljavaju morske biotope, manji broj slatke vode, a sasvim retko suvozemna staništa. Karakterišu se prisustvom dva para antena i račvastim ekstremitetima. U okviru podrazdela se nalaze sledeće nadklase:
1. Nadklasa Thylacocephala
2. Nadklasa Collembola
3. Nadklasa Remipedia
4. Nadklasa Thoracopoda
5. Nadklasa Maxillopoda