Podred Zingiberineae

Predstavnici ove grupe su često vrlo krupne biljke, sa rizomom različitog oblika. Listovi su vrlo krupni, celi, sa lisnom drškom ili rukavcem i zalaze jedan u drugi, pa izgleda kao da su umetnuti jedan u drugi kao kesice. Srednji nerv je vrlo istaknut, a sa njime paralelno teku mnogobrojni bočni nervi. Cvetovi su zigomorfni ili asimetrični. Perijant je uvek diferenciran na čašicu i krunicu. Prašnika ima manje od šest. Tučak je izgrađen od tri oplodna listića. Plodnik je podcvetan, jednook ili trook. Plod je čaura ili bobica. U okviru ovog podreda se nalazi sledećih pet familija:
1. Familija Musaceae
2. Familija Lowiaceae
3. Familija Heliconiaceae
4. Familija Zingiberaceae
5. Familija Cannaceae