Podred Commelinineae

Stabljika ovih biljaka podseća na stabljiku trava. Stabljika je na čvorovima zadebljala, a listovi su sa rukavcima. Cvetovi su aktinomorfni, a perijant je obično diferenciran na čašicu i krunicu, mada može da bude i prost. Prašnika uvek ima šest. Tučak je obično izgrađen od tri oplodna listića, a sreću se i predstavnici čiji je tučak izgrađen od samo jednog listića. Plodnik je nadcvetan, jednook ili trook. Plod je čaura. U okviru ovog podreda se nalazi sledećih pet familija:
1. Familija Hanguanaceae
2. Familija Commelinaceae
3. Familija Philydraceae
4. Familija Haemodoraceae
5. Familija Pontederiaceae