Razdeo Ctenophora

Mala grupa bilatelarno simetričnih marinskih organizama poznata pod nazivom rebronoše, koja vodi planktonski ili pelagijski način života, a samo mali broj vrsta živi puzeći na morskom dnu. Za njih su karakteristični organi za kretanje koji se javljaju u vidu osam meridijalnih traka koje se pružaju duž čitavog tela. Na ovim trakama se nalazi veliki broj treplji čijim radom se ovi organizmi pokreću. Hrane se drugim, sitnijim životinjama. Varenje hrane započinje u gastrovaskularnoj duplji, a završava se u ćelijama endodermisa u kojima se vrši i apsorpcija svarenih komponenti. Rebronoše su hermafroditni organizmi. Razlikujemo dve klase:
1. Klasa Tentaculata
2. Klasa Nuda