Razdeo Diplonemida

U okviru ovog razdela se nalazi samo desetak slabo proučenih vrsta. To su jednoćelijski organizmi, dorziventralno spljošteni. Najveći broj vrsta živi slobodno, a jedna parazitira na morskim silikatnim algama ili nekim drugim organizmima. Zanimljivo je da iako je poznat mali broj vrsta one naseljavaju najrazličitija staništa, pa su tako nalažene u planktonu, bentosu, na biljkama i sličnim staništima. Kreću se pomoću dva biča, a hromoplasti nisu prisutni pa se ovi organizmi hrane heterotrofno. Razdeo obuhvata dva roda:
1. Rod Diplonema
2. Rod Rhynchopus