Razdeo Euglenophyta

U okviru ovog razdela se nalazi oko 1000 recentnih vrsta na jednoćelijskom nivou morfološke organizacije. Na površini ćelije imaju pelikulu koja je karakteristične strukture. Pojedini predstavnici imaju i dodatnu zaštitu - teku ili kućicu. U protoplastu se nalazi samo jedno jedro, a mirohondrije poseduju diskoidalne kriste. Većina vrsta poseduje hloroplaste u kojima se kao glavni pigmenti nalazi hlorofil a i b. Rezervna supstanca je ugljeni hidrat paramilon. Razmnožavanje se vrši uzdužnom deobom ćelije. U okviru razdela se nalaze sledeći redovi:
1. Red Euglenales
2. Red Eutreptiales
3. Red Rhabdomonadales
4. Red Heteronematales
5. Red Sphenomonadales