Razdeo Entoprocta

Ovaj razdeo obuhvata mali broj vrsta koje naseljavaju najčešće morske, a mali broj vrsta slatke vode. Sitne su i većina vrsta obrazuje kolonije, a samo su neke solitarne. Predstavnici razdela Entoprocta žive sesilno, pričvršćene diskom za podlogu. Disk se nastavlja u dugu tanku dršku na čijem vrhu se nalazi proširenje sa tentakulama nazvano kaliks. Crevni sistem je potkovičastog oblika, a diferenciran je na usta, jednjak, želudac, zadnje crevo i analni otvor. Epitel creva je cilijaran. Hrane se detritusom, algama i nanoplanktonom. Respiratorni i krvni sistem nije razvijen. Ekskretorni sistem čine protonefridije. Nervni sistem je vrpčast sa radijalnim nervnim vrpcama. Većina vrsta su gonohoristi, a samo neke su hermafroditne. Razmnožavaju se i pupljenjem prilikom čega nastaju kolonije. Karakteriše ih velika moć regeneracije. Razdeo obuhvata četiri familije:
1. Familija Urnatellidae
2. Familija Loxokalypodidae
3. Familija Loxosomatidae
4. Familija Pedicellinidae