Razdeo Fornicata

Ovo je mala grupa organizama koju je Simpson formirao 2003. godine. To su jednoćelijski heterotrofni organizmi. Primaran broj bičeva i bazalnih tela je četiri, ali kod nekih vrsta dolazi do redukcije broja ovih struktura. Svi predstavnici razdela su anaerobni ili mikroaerofilni organizmi. Ne poseduju klasične mitohondrije, već posebnu formu ovih organela koja se naziva mitozom. Razdeo Fornicata možemo podeliti na dve klase: