Razdeo Malawimonadidae

To su heterotrofni organizmi koji se hrane bakterijama. Ćelije su elipsoidnog oblika, duge između 5 i 12 mikrometara. Kreću se pomoću dva biča - jedan je usmeren ka napred, a drugi ka zadnjem kraju. U ćeliji je prisutna jedna mitohondrija sa diskoidalnim kristama. U okviru ovog razdela se nalazi samo Malawimonas rod sa dve vrste:
1. Vrsta Malawimonas californiana
2. Vrsta Malawimonas jakobiformis