Razdeo Ginkgophyta

Predstavnici ovog razdela su se verovatno pojavili u gornjem devonu, a procvat su doživeli u juri, pre oko 200 miliona godina. Do danas je preživela samo vrsta Ginkgo biloba koja se često označava kao "živi fosil". To je dvodomo listopadno drvo koje doseže visinu do 40 metara, a prečnik stabla je do tri metra. Smoni kanali nisu prisutni, a listovi su lepezasti i podeljeni na dva režnja sa dihotomom nervaturom. Prašnici su sakupljeni u cvast tipa rese, a makrosporofili su sa dva semena zametka. U okviru razdela se nalaze sledeći rodovi:
1. Rod Baiera
2. Rod Ginkgo
3. Rod Ginkgoites
4. Rod Ginkgoidium
5. Rod Phoenicpsis
6. Rod Polyspermophyllum
7. Rod Trichopitys