Red Cordaitales

U okviru ove grupe četinara se nalaze izumrli predstavnici. Živeli su u paleozoiku od gornjeg devona do perma. Na severnoj Zemljinoj hemisferi su tokom karbona sačinjavali guste, senovite šume. To su bile razgranate drvenaste biljke visoke do 30 metara. Muški cvetovi su imali kratku osovinu. Na njoj su se nalazili spiralno raspoređeni listovi omotača, a zatim veći broj prašnika. Ženski cvetovi su slično građeni. Naime, i u njima ima veći broj spiralno raspoređenih ljuskastih listova cvetnog omotača kao i nekoliko plodnih listića sa jednim terminalnim semenim zametkom. U okviru reda se nalaze tri familije:
1. Familija Pityaceae
2. Familija Poroxylaceae
3. Familija Cordaitaceae