Razdeo Loukozoa

U ovaj razdeo je uključen manji broj vrsta. To su slobodnoživeći organizmi koji poseduju dva biča. Tek ih je O'Kelly 1993. godine prepoznao kao koherentnu grupu. Mitohondrije su sa pločastim, diskoidalnim ili tubularnim kristama. Hromoplasti nisu prisutni. Goldžijev aparat je udružen sa bazalnim telom. Neke vrste na površini formiraju lorike. To su najčešće slobodnoživeći heterotrofni organizmi. Žive sesilno ili čine nekton. U okviru razdela Loukozoa se nalaze sledeći rodovi:
1. Rod Histiona
2. Rod Reclinomonas
3. Rod Stenocodon
4. Rod Stomatochone
5. Rod Seculamonas
6. Rod Andalucia