Razdeo Preaxostyla

Ovo je mala grupa jednoćelijskih heterotrofnih organizama koji se karakterišu prisustvom četiri biča i četiri kinetozoma po kinetidu. Ne poseduju mitohondrije. U kinetidu se nalaze I-vlakna sa preaksostilarnom podstrukturom. Neke vrste žive kao intestinalni simbionti insekata, najčešće termita. Drugi predstavnici su slobodnoživeći, naseljavaju staništa siromašna kiseonikom i hrane se bakterijama. Razdeo Preaxostyla obuhvata oko 300 vrsta podeljenih u dva reda:
2. Red Oxymonadines