Razdeo Parabasalia

U okviru ovog razdela se nalazi oko 2000 poznatih vrsta. To su dosta krupni organizmi na jednoćelijskom nivou organizacije. Poseduju veći broj bičeva. Glavna karakteristika predstavnika ovog razdela po kojoj su i naziv dobili je prisustvo specifične strukture u blizini bazalnog tela. Ova struktura predstavlja modifikovani Goldžijev aparat i naziva se parabazalno telo. Mitohondrije nisu prisutne, ali pojedini predstavnici poseduju hidrogenozome koji predstavljaju anaerobne metaboličke organele analogne mitohondrijama. Najveći broj vrsta naseljavaja creva insekata, a manji broj parazitira u telu ptica i sisara. Razdeo Parabasalia obuhvata dve klase:
1. Klasa Trichomonadea
2. Klasa Trichonymphea