Razdeo Sipuncula

Ovaj razdeo obuhvata oko 320 vrsta koje naseljavaju uglavnom priobalni deo mora koji je pokriven muljem, a pojedine vrste se sreću i na znatno većim dubinama. Na telu se razlikuje proboscis i trup. Proboscis je uži od trupa i pomoću mišića retraktora može da se uvuče u trup koji je širok, nesegmentisan, mada je kod pojedinih vrsta kutikula na njemu poprečno naborana pa se stiče utisak segmentisanosti. Za ove životinje je specifično da delovi celomske duplje zalaze u vidu kanala u telesni zid. Crevni sistem je potkovičastog oblika. Hrane se organskim česticama iz peska i mulja. Respiratorni i krvni sistem nije diferenciran. Ekskretorni sistem čine metanefridije. Polni sistem je gonohoristički. U okviru razdela možemo razlikovati dve klase:
1. Klasa Sipunculidea
2. Klasa Phascolosomatidea