Klasa Macrodasyida

Karakteristike: Predstavnici ovog reda naseljavaju gotovo isključivo litoralnu i sublitoralnu zonu mora, manji broj vrsta je nađen u brakčatim vodama, a samo par predstavnika u slatkovodnim ekosistemima. Žive u bentosnoj zajednici zariveni u pesak. Telo im je crvolikog oblika, a dimenzije se obično kreću između 1 i 1,5 milimetra. Lepljive žlezde poseduju na prednjem i zadnjem delu tela. Ždrelo je kratko, a ekskretorni sistem nemaju. Naime, kod morskih predstavnika protonefridijalni sistem je modifikovan u žlezdane strukture koje se sastoje od više ćelija cirtocita. Ove ćelije imaju u sebi dvojne cilindrične šupljine sa cilijama čijim radom se voda sa ekskretima izbacuje u krupnu kolektorsku ćeliju preko kanala u spoljašnju sredinu. Sa dna ždrela polaze bočne cevčice koje se pružaju do površine telesnog zida. Jovan Hadži je ovakvo stanje građe žgdrela označio kao faringotremija. Do danas nije pouzdano utvrđena funkcija ovih kanala, ali se predpostavlja da se preko ovih kanala izbacuje višak vode koja stalno ulazi sa hranom u crevo. Polni sistem je hermafroditan.
Klasifikacija: Klasa Macrodasyida se deli na sedam familija:
1. Familija Dactylopdolidae
2. Familija Lepidodasyidae
3. Familija Macrodasyidae
4. Familija Planodasyidae
5. Familija Thaumastodermatidae
6. Familija Turbanellidae
7. Familija Xenodasyidae