Red Poales

Predstavnici reda Poales su filogenetski izvedeni od predstavnika reda Liliales. Pošto se sve vrste reda Liliales oprašuju entomofilno, može se pratiti u okviru reda Poales niz postepenih prelaza od entomofilnog ka anemofilnom tipu oprašivanja. U vezi sa prelaskom na anemofiliju usledila je duboka promena u morfologiji cveta i cvasti. Tako se već kod najprimitivnijih predstavnika reda primećuju cvetovi slični tipičnom cvetu familije Poaceae. U cvetovima je došlo do redukcije perijanta i andreceuma. Najvažnija osobina je izrazito razvijanje endosperma. Semeni zameci su pretežno atropni sa dvojnim integumentom. U okviru reda razlikujemo sledeće familije:
1. Familija Bromeliaceae
2. Familija Typhaceae
3. Familija Rapateaceae
4. Familija Mayacaceae
5. Familija Xyridaceae
6. Familija Eriocaulaceae
7. Familija Thurniaceae
8. Familija Juncaceae
9. Familija Mapaniaceae
11. Familija Restionaceae
12. Familija Flagellariaceae
13. Familija Joinvilleaceae
14. Familija Ecdeiocoleaceae
15. Familija Poaceae
16. Familija Dasypogonaceae