Red Pinales

Predstavnici ovog reda su naziv četinari dobili po obliku lista koji je igličast i obično se naziva četina. To su drvenaste biljke sa monopodijalnim grananjem, a u njihovom telu se nalaze traheide i smoni kanali. Cvetovi imaju skraćenu osovinu, na kojoj se lateralno ili terminalno nalaze gusto poređane grupe prašnika, odnosno semenih zametaka. Cvetovi skoro uvek imaju i sterilne listove. Cvetovi, a posebno ženski, skupljeni su u cvasti nalik na šišaricu. Poznati su jednodomi i dvodomi predstavnici, a prašnici i semeni zameci se nalaze na posebnim šišarkama. Oprašivanje se vrši anemofilno. Danas je najprihvaćenija podela ovog reda na devet familija:
1. Familija Pinaceae
2. Familija Prumnopityaceae
3. Familija Araucariaceae
4. Familija Podocarpaceae
5. Familija Sciadopityaceae
6. Familija Cupressaceae
7. Familija Cephalotaxaceae
8. Familija Taxaceae
9. Familija Phyllocladaceae