Podcarstvo Bilateria

Karakteristike: Za razliku od predstavnika podcarstva Radiata ove životinje imaju jasno diferencirana tkiva, organe i većinu organskih sistema. Međutim, izuzetak su predstavnici grupe Acoelomorpha koji su ostali na izuzetno niskom evolutivnom nivou i danas predstavljaju izuzetno značajnu grupu za fundamentalnu biologiju, jer bacaju svetlo na period nastanka prvih bilateralno simetričnih životinja.
Klasifikacija: U okviru ovog infracarstva možemo da razlikujemo dve grupe: