Nadrazdeo Deuterostomata

U okviru ovog nadrazdela se nalazi sedam razdela životinja:
7. Razdeo Yunnanozoonata