Infracarstvo Protostomata

Predstavnici infracarstva Protostomata su životinje kod kojih tokom ontogeneze od blastoporusa gastrule nastaje definitivan usni otvor, a na suprotnom kraju se diferencira analni otvor, kao ektodermalna pukotina. Brazdanje jajnih ćelija je spiralno i determinisano. Nervni sistem je kod njih na ventralnoj strani tela. Celom nastaje razmicanjem mezoderma, šizocelno. U okviru ovog infracarstva se nalazi veći broj razdela koji su grupisani u četiri nadrazdela: