Klasa Somasteroidea

Ovi organizmi su živeli u toku ranog Paleozoika. To su bodljokožci pločastog tela. Imali su petougaoni izgled sa donje strane. Najverovatnije su naseljavali bentos morskih ekosistema gde su se hranili filtracionima načinom i/ili detritusom. Uprkos rigidnoj strukturi krakova smatra se da su bili donekle pokretni organizmi. Ranije se rod Plastasterias smatrao "živim fosilom" ove grupe bodljokožaca. Savremeni autori ovaj rod uključuju u klasu morskih zvezda. Klasa Somasteroidea se deli na pet familija:
1. Familija Chinianasteridae
2. Familija Villebrunasteridae
3. Familija Archegonasteridae
4. Familija Archophiasteridae
5. Familija Helianthasteridae