Red Brisingida

Red Brisingida obuhvata oko 110 vrsta. Predstavnici klasifikovani u ovu grupu morskih zvezda naseljavaju abisalne dubine mora. Većina vrsta se karakteriše većim brojem ručica, najčešće između 6 i 16, ali pojedine vrste imaju i 45 ručica pa podsećaju na morske zmijuljice. Takođe, ručice se karakterišu većom dužinom nego što je to uobičajeno za morske zvezde. U okviru reda Brisingida se izdvajaju dve familije:
1. Familija Brisingidae
2. Familija Freyellidae