Podcarstvo Glaucoplantae

Ovo podcarstvo obuhvata samo razdeo Glaucophyta (Glaucocystophyta) u okviru koga se nalazi mali broj slatkovodnih algi koji se retko sreću u prirodi. U životnom ciklusu vrsta ovog razdela postoje pokretni i nepokretni oblici. Na površini flagelatnih ćelija se nalaze trihocisti. Većina predstavnika ovog razdela poseduje loptaste (kokoidne) cijanele (primitivne hromoplaste) koje liče na jednoćelijske kokoidne predstavnike razdela Cyanoprocaryota i sačuvale su tanki peptidoglikanski zid između njihove dve membrane. Predstavnici razdela Glaucophyta poseduju mitohondrije sa dugim pločastim kristama. Zabeleženo je i prisustvo pulsativnih vakuola. U ćelijama se uvek nalazi po jedno jedro. Od rezervnih supstanci kod predstavnika ovog razdela javlja se polisaharid - skrob razbacan po citoplazmi, što podseća na skrobna zrna kod predstavnika razdela Rhodophyta. Kod njih je zabeležena otvorena mitoza u kojoj ne učestvuju centriole. Kod svih do sada poznatih predstavnika je zabeležen endoplazmatični retikulum. Goldžijev aparat je udružen sa bazalnim telima i/ili jedrom. U okviru ove grupe organizama nalaze se tri roda:
1. Rod Cyanophora
2. Rod Glaucocystis
3. Rod Gloeochaete