Podcarstvo Rhodoplantae

Ovo je velika grupa koja obuhvata oko 5000 vrsta. Većina predstavnika spada u kategoriju višećelijskih algi. Obično naseljavaju topla mora i to u zoni gde se ne oseća velika snaga talasa. Karakteristično za sve predstavnike ove grupe je odsustvo flagelatnih stadijuma u toku životnog ciklusa. Fotosinteza se obavlja u hromoplastima koji se nazivaju rodoplasti. Glavni pigmenti su hlorofili a i d. Glavna rezervna supstanca je floridea skrob. Razmnožavanje bespolno i polno. Podcarstvo Rhodoplantae obuhvata dva razdela:
1. Razdeo Cyanidiophyta
2. Razdeo Rhodophyta