Podcarstvo Plantae

Podcarstvo biljaka (Plantae) obuhvata primarno fotoautotrofne, kopnene, sesilne organizme rasprostranjene po celoj Zemlji. Razmnožavaju se polno - smenom generacija i bespolno - vegetativnim putem. Telo većine predstavnika je diferencirano u vegetativne organe: koren, stablo i listove, a kod skrivenosemenica razvijaju se i organi za polno razmnožavanje: cvet, plod i seme. Do danas je opisano oko 280 000 vrsta. Međutim, broj recentnih biljnih vrsta ne treba shvatiti kao definitivan, iz razloga što se naročito u još nedovoljno istraženim oblastima tropa i suptropa neprekidno otkrivaju nove vrste. U početku su se u carstvo biljaka klasifikovali svi poznati, a nepokretni organizmi. Kasnije, sa otkrićem mikroorganizama, u biljke su svrstani još virusi, bakterije i mikroskopske alge. Zbog toga što se među ovim organizmima nalaze i primarno heterotrofni organizmi, fotoautotrofnost se nije više mogla koristiti kao ključna karakteristika biljaka. Sem virusa i bakterija sve ostale grupe se karakterišu prisustvom vakuole i ćelijskog zida. Danas se pod biljkama podrazumevaju primarno fotoautotrofni, višećelijski organizmi sa specifičnim tipom vegetativnih ćelija i prisustvom tkiva. U okviru podcarstva biljaka možemo razlikovati sledeće razdele:

1. Razdeo Marchantiophyta

2. Razdeo Anthocerotophyta

3. Razdeo Bryophyta

4. Razdeo Horneophytopsida

5. Razdeo Rhyniophyta

6. Razdeo Zosterophyllophyta

7. Razdeo Lycopodiophyta

8. Razdeo Trimerophytophyta

9. Razdeo Pteridophyta

10. Razdeo Progymnospermophyta

11. Razdeo Pteridospermatophyta

12. Razdeo Pinophyta

13. Razdeo Cycadophyta

14. Razdeo Ginkgoophyta

15. Razdeo Gnetophyta

16. Razdeo Magnoliophyta

17. Razdeo Nematophyta

18. Razdeo Chlorophyta

19. Razdeo Charophyta